E-mail: ivo@autoservis-sabatka.cz   |   Telefon: 602 109 995   |   Před Sokolovnou 472, Praha 8 Autoservis Šabatka - Odeslat poptávku
ÚVODNÍ STRÁNKA
|
HISTORIE
|
NÁŠ SERVIS
|
KONTAKTUJTE NÁS
       
Autoservis Šabatka - servis na Praze 8

Autoservis Šabatka na Praze 8

Informace o zpracování osobních údaju v Autoservisu Šabatka


Autioservis Šabatka, IC 45774684 se sídlem Praha 8, Dolní Chabry, Pred Sokolovnou 472/1 dodržuje platné zákony a predpisy týkající se ochrany osobních údaju a nakládá s nimi v souladu se zákonem c. 101/2000 Sb., o ochrane osobních údaju, a Obecného narízení na ochranu osobních údaju Evropské komise(GDPR). Osobní údaje (jméno, príjmení, prípadne bydlište nebo ICO) jsou ze strany zákazníkú (subjektu údaju) poskytovány zcela dobrovolne. Tato data jsou nezbytná pro plnení mlouvy mezi subjektem údaju a Autoservisem Šabatka. Osobní data jsou uložena v šanonech v kancelári firmy na adrese Praha 8, Dolní Chabry, Pred Sokolovnou 472/1. Autoservis Šabatka neukládá osobní data na nosice dat a neposkytuje osobní data tretím stranám, s výjimkou vedení úcetnictví, financního úradu a kontrolních úradu v rámci jejich poverení. Subjekt údaju na základe žádosti obdrží od Autoservisu Šabatka veškeré informace o zpracování jeho údaju, máprávo získat prístup k temto osobním údajum a na další informace v zákonném rozsahu, opravu ci doplnení svých nesprávných údaju nebo na výmaz svých osobních údaju, pokud byly splneny zákonné podmínky, napr. pokud osobní údaje již nejsou potreba k úcelum, pro než byly získány nebo se jinak zpracovávaly. Žádost o informace o zpracování a využití osobních údaju lze zaslat poštou na adresu sídla provozovny, tedy Autoservis Šabatka, Pred Sokolovnou 472/1, 18400 Praha – Dolní Chabry.

Cookies
Na svých webových stránkách budeme shromaždovat následující soubory cookies tretích stran s níže uvedenými úcely a maximální dobou zpracování:
Google Analytics – pro vyhodnocování aktivit na techto webových stránkách (540 dnu)
Zpracování osobních údaju je provádeno Správcem, mohou je však pro Správce zpracovávat i tito zpracovatelé: Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Sesbírané cookies soubory jsou následne zpracovány spolecností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.


ÚVODNÍ STRÁNKA | HISTORIE | SERVIS | KONTAKT |
Poucení o ochrane osobních údaju